Firma LavaVision realizuje projekt pt.: „Projekt interaktywnego urządzenia projekcyjnego pozwalającego na sterowanie pisakami świetlnymi, gestami dotykowymi oraz ruchem wraz ze scenariuszami interakcji dla zastosowań edukacyjnych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie urządzenia projekcyjnego pozwalającego na sterowanie pisakami świetlnymi, gestami dotykowymi oraz ruchem wraz ze scenariuszami interakcji dla zastosowań edukacyjnych.

Planowanym efektem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia multimedialnego dla rynku edukacyjnego wraz ze scenariuszami gier i zabaw edukacyjnych.

Wartość projektu: 1 134 764,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 882 354,33 PLN.