DOFINANSOWANIE | LavaVision


Firma LavaVision realizowała od 1 kwietnia 2019 do 30 września 2021 projekt pt.: „Smart Kodowanie – Opracowanie modułów interaktywnych oraz metodyki nauczania algorytmiki na podłodze interaktywnej z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej metodyki nauczania dzieci programowania w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym z wykorzystaniem stworzonego przez firmę LavaVision urządzenia wielofunkcyjnej podłogi interaktywnej sterowanej za pomocą ruchu oraz pisaków świetlnych.

Planowanym efektem projektu jest zbiór modułów interaktywnych oraz metodyk nauczania, które wspomogą proces edukacji programowania z wykorzystaniem różnych form interakcji oraz trybu rzeczywistości rozszerzonej na podłodze interaktywnej.

Wartość projektu: 2 109 534,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 650 209,33 PLN.

Więcej informacji o rezultatach projektu na stronie www.kodmisja.pl.


Firma LavaVision realizowała od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 projekt pt.: „Projekt interaktywnego urządzenia projekcyjnego pozwalającego na sterowanie pisakami świetlnymi, gestami dotykowymi oraz ruchem wraz ze scenariuszami interakcji dla zastosowań edukacyjnych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było opracowanie urządzenia projekcyjnego pozwalającego na sterowanie pisakami świetlnymi, gestami dotykowymi oraz ruchem wraz ze scenariuszami interakcji dla zastosowań edukacyjnych.

Wartość projektu: 1 134 764,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 882 354,33 PLN.

Zobacz więcej informacji o projekcie.


LAVAVISION

Witamyw LAVAVISION!


Jesteśmy zespołem tworzącym oprogramowanie interaktywne. Wyróżniamy się niestandardowym podejściem do interfejsów komputerowych, które w naturalny sposób wchodzą w interakcję z użytkownikiem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych na rynku technologii wspierających różne modele interakcji – ruch, dotyk, gesty, rzeczywistość rozszerzoną. Posiadamy własną platformę technologiczną, która umożliwia bezproblemową integrację aplikacji ze sprzętem. 

Typy działalności

Produkcja własna 50%
Eksperymenty 30%
Projekty na zlecenie 20%

Rozwiązania interaktywne


Typy interakcji, w których się specjalizujemy.

ROZWIĄZANIA DOTYKOWE

PODŁOGA INTERAKTYWNA

ŚCIANA INTERAKTYWNA

APLIKACJE DOTYKOWE

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Technologie


Obsługiwane przez nas technologie pozwalają na stworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Oculus Rift

Gogle wirtualnej rzeczywistości z możliwością widzenia stereoskopowego (3D).

Intel RealSense

Najlepszy sprzęt do detekcji twarzy i sterowania rękami.

Primesense Carmine

Oryginalna kamera PrimeSense działająca w oparciu o OpenNI / NITE.

Urządzenia mobilne

Projektujemy aplikacje mobilne na Android, iOS oraz Windows Phone.

Kamery RGB

Programujemy klasyczne i zaawansowane kamery RGB.

PS3 Eye

Wyjątkowa płynność interakcji dzięki 120 klatkom na sekundę.

Leap Motion

Kontroler ruchu wspomagający sterowania dłonią.

Ekrany dotykowe

Implementujemy interfejsy wielodotykowe (multitouch) dla Windows, Linux i Android.

Kamery podczerwieni

Kamery podczerwieni to kluczowy element naszych systemów interaktywnej projekcji.

3Dconnexion SpaceMouse

Do aplikacji 3D możemy dodać sterowanie za pomocą myszki 3D zapewniając 6 stopni swobody.

Microsoft Kinect V1 & V2

Sensor 3D z możliwością śledzenia postaci, wycinania tła i sterowania gestami.

BlackMagick Intensity

Biblioteka DeckLink pozwala nam odebrać sygnał wideo z wielu urządzeń analogowych oraz cyfrowych.

67897

Linii Kodu

48

Rozwiązanych problemów

35

Używanych Technologii

9

Lat doświadczenia

Nowości na Blogu


Jako nieliczni prowadzimy działalność eksperymentalną, która pozwala nam rozszerzać swoje możliwości technologiczne.

Odwiedź nasz blog

Firma LavaVision realizuje projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Zobacz więcej …


Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

LavaVision - aktualne

  KONTAKT
  telefon: 795774778
  e-mail: biuro@lavavision.pl

  ADRES
  LavaVision
  ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/07 
  31-866 Kraków